Законодавча базаКонституція України 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1392121698677042Закон України "Про освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Закон України "Про бібліотеку і бібліотечну справу"Закон України "Про відпустки"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print1443091716869140
Закон України "Про охорону праці"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/print1435647167682573
Закон України "Про охорону дитинства"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/print1435647167682573
Кодекс законів про працю

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print1441189343709905
Закон України "Про доступ до публічної інформації"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print1435647167682573
Закон України "Про звернення громадян"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80/print1435647167682573
Закон України "Про захист персональних даних"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/print1413025874719668
Постанова Кабінету Міністрів України "Про  затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF/print1435647167682573
Постанова КМУ "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"

Наказ МОН "Про затвердження положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0157-15/print1435647167682573
Наказ МОН "Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0146-01/print1436600961141652
Наказ МОН "Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0146-01/print1436600961141652
Наказ МОН "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвініх навчальних закладах"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0009-03/print1436600961141652
Наказ МОН "Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0498-08/print1436600961141652
Наказ МОН "Про затвердження Положення про ІВС "Освіта" та Порядку замовдення, видачі та обліку документів про освіти державного зразка"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04/print1443420148583364
Наказ МОН "Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу"

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/196/
Наказ МОН "Про затвердження Типового полаження про атестацію педагогічних працівників"

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/
Наказ МОН "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка"

http://osvita.ua/legislation/other/3169/
Наказ МОН "Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0922-99/print1436600961141652
Наказ МОН "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0969-01/print1436600961141652
Наказ МОН "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1093-01/print1436789739163843
Наказ МОН "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2970/
Наказ МОН "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/
Наказ МОН "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів"
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних запкладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Учням

Батькам

Вчителям

Календар знаменних та пам'ятних дат