- План роботи методичного об'єднанняПри плануванні тематики засідань ШМО вчителів бажано пам'ятати, що на розгляд кожного засідання методичного об'єднання доцільно виносити не менше 3,4 питань. Ними можуть бути:

 • науково-теоретична підготовка за фахом'навчальні програми, підручники, посібники, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки України;
 • методика проведення уроків, позаурочних занять та їх обговорення;
 •  обговорення результатів навчально-виховної роботи вчителів, аналіз якості знань, умінь і навичок учнів, труднощів під час опанування навчального матеріалу;
 • звіти вчителів про самоосвіту та підвищення кваліфікації: впровадження передового педагогічного досвіду;
 • інформація про надходження новинок загальнопедагогічної, теоретичної та методичної літератури;
 • інформація про використання наочності, дидактичного матеріалу, обговорення тематики екскурсій тощо;
 • аналіз уроків, заходів;
 • розробка заходів щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу, дотримання державних стандартів освіти;
 • обговорення текстів контрольних робіт, сценаріїв виховних заходів, методичних рекомендацій;
 • виготовлення наочних посібників;
 • моделювання навчальних занять;
 • розв'язання педагогічних завдань і ситуацій;
 • звіти про курсову підготовку;
 • творчі звіти, творчі портрети вчителів, які атестуються, або з метою пропаганди перспективного педагогічного досвіду.


У розділі "Самоосвіта" бажано запланувати:

 • розгляд індивідуальних планів самоосвіти з точки зору їх орієнтації на підвищення теоретичного рівня вчителів,їх фахової кваліфікації:поглиблене вивчення досягнень педагогіки, психології, окремих методик
 • ü участь учителів у конференціях та семінарах з питань обміну досвідом самоосвіти, відвідування лекцій із вдосконалення самоосвітньої роботи ('школах, районах, інститутах післядипломної педагогічної освіти тощо)
 • організацію консультативної допомоги: створення картотеки найбільш необхідної літератури із самоосвіти.Документація методичних об'єднань 


Для нормальної роботи в методичному об'єднанні мають бути такі документи:

 1. Наказ про створення предметного методичного об’єднання або витяг з протоколу рішення педради.
 2. Наказ про призначення керівника МО.
 3. Положення про методичне об’єднання, затверджене методичною радою школи.
 4. Атестаційний лист керівника ШМО.
 5. Атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування яких здійснюється оплата.
 6. План роботи ШМО на навчальний рік.
 7. Банк даних вчителів: кількісний і якісний склад ШМО.
 8. Графік проведення методичних заходів у ШМО на рік.
 9. Перспективний план атестації вчителів.
 10. Графік проведення атестації на навчальний рік.
 11. Перспективний план курсової підготовки вчителів.
 12. Графік проведення контрольних робіт і тематичного оцінювання учнів.
 13. Графік моніторингових контрольних робіт.
 14. Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 4 роки.
 15. Графік вивчення стану викладання предметів у поточному навчальному році.
 16. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.
 17. Адреси перспективного педагогічного досвіду.
 18. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).
 19. План проведення і матеріали предметного тижня.
 20. Примірники навчальних програм, їх навчально-методичне забезпечення
 21. Програми факультативних курсів, спецкурсів, курсів за вибором учнів.
 22. План роботи з молодими і новимивчителями.
 23. Матеріали внутрішньошкільного аналітичного контролю: інформаційні, аналітичні довідки, результати моніторингових досліджень рівня навченості учнів діаграми результативності участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах.
 24. Протоколи засідань ШМО.
 25. Нормативні документи щодо викладання предметів.
 26. Методичні рекомендації всіх рівнів.
 27. Рекомендації ШМО,окремих учителів.
 28. Картотека перспективного педагогічного досвіду членів ШМО.
 29. Друковані роботи членів ШМО.
Учням

Батькам

Вчителям