- М/О вчителів математики, фізики, інформатики


Шкільна бібліотека пропонує педагогічним працівникам отримати на абонементі науково-методичні журнали 
Наказ МОН № 73 від 02.02.16 року "Про затвердження навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (які вивчали інформатику в 2-4 класах)"Наказ МОН № 1088 від 15.10.15 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням"
Математика - конспекти уроків

АЛГЕБРА - Уроки для 10 класів

АЛГЕБРА - Уроки для 9 класів

АЛГЕБРА - Усі уроки для 8 класів

АЛГЕБРА - Уроки для 7 класів

ГЕОМЕТРІЯ - Плани-конспекти уроків для 10 класів

ГЕОМЕТРІЯ - Уроки для 9 класів

ГЕОМЕТРІЯ - Уроки для 8 класів

ГЕОМЕТРІЯ - Уроки для 7 класів

МАТЕМАТИКА - уроки для 6 класів

Математика - Уроки для 5 класу

Математика - Поурочні плани для 5 класів

Математика - РОЗРОБКИ УРОКІВ 4 КЛАС

Математика. 2 клас. І семестр

Математика. 2 клас. ІІ семестр

Математика. 1 клас. І семестр - розробки уроківУРОКИ ФІЗИКИ

Викладання інформатики в 2015-2016 н.р. 

http://shbic-uzosh6.lite-web.net/викл_інф_15-16

МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС - ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Алгебра - довідник школяра

Геометрія - довідник школяра

Алгебра - майстер-клас

Геометрія - майстер-клас

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

Довідник юного фізика

Фізика - довідник школяра

Фізика - майстер-клас

ФІЗИКА - Підручник для студентів природничих факультетів університетів і педагогічних інститутів

Інформатика - довідник школяраДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ Й ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ


МАТЕМАТИКА

Подільність цілих чисел

Дії з дробами

СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

  Властивості степеня з цілим показником

  Степінь з раціональним показником

  Основні властивості арифметичного квадратного кореня

  Основні властивості кубічного кореня

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛОГАРИФМІВ

РІВНЯННЯ

  Системи рівнянь

  Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими

КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

  Дії з комплексними числами

  Геометрична інтерпретація комплексних чисел

  Тригонометричний запис комплексного числа

  Дії з комплексними числами

ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ

  Властивості сполучень

  Біном Ньютона

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ

ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

  Схема дослідження

  Обернені функції

  Лінійні функції

  Квадратичні функції

  Теорема Вієта

  Степеневі функції

  Степеневі функції з раціональними показниками

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

  Обернені тригонометричні функції

  Значення функцій деяких кутів

  Формули приведення

  Властивості тригонометричних функцій

  Показникова функція

  Логарифмічна функція

  Первісна функція

  Похідна функція

ПЛАНІМЕТРІЯ

  Кути

ТРИКУТНИКИ

  Теореми про рівність і подібність трикутників

  Трикутник загального виду

  Прямокутний трикутник

  Рівносторонній трикутник

ЧОТИРИКУТНИКИ

  Прямокутник

  Квадрат

  Ромб

  Трапеція

  Паралелограм

  Вписаний чотирикутник

КОЛО

  Дуга кола й круговий сектор

  Кругове кільце

  Круговий сегмент

  Пропорційність відрізків, хорд і січних

  Кути у колі

  Вписаний та описаний чотирикутники

  Правильні багатокутники

СТЕРЕОМЕТРІЯ

  Куб

  Прямокутний паралелепіпед

  Правильна трикутна призма

  Правильна шестикутна призма

  Правильна чотирикутна піраміда

  Тетраедр

  Правильна шестикутна піраміда

  Правильна чотирикутна зрізана піраміда

  Правильна трикутна зрізана піраміда

  Правильна шестикутна зрізана піраміда

  Прямий круговий циліндр

  Прямий порожнистий циліндр

  Прямий круговий конус

  Зрізаний конус

  Сфера

  Взаємне розміщення двох кіл на площині

  Взаємне розміщення кола і прямої

  Декартові координати у просторі

ВЕКТОРИ

  Вектори у просторі

ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

  Основна тригонометрична тотожність

  Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

  Формули додавання

  Формули подвійного і потрійного аргументу

  Формули зниження степеня

  Формули половинного аргументу

  Формули перетворення добутків у суми

  Формули перетворення сум у добутки

  Співвідношення між прямими й оберненими тригонометричними функціями

  Основні тригонометричні тотожності

  Основні тригонометричні рівняння

ПРОГРЕСІЇ

  Властивості прогресій

ТЕОРІЯ МНОЖИН

ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ

  Властивості пропорції

  Правила диференціювання

  Правила знаходження первісних

  Похідні елементарних функцій

  Формули скороченого множення


ІНФОРМАТИКА

  Системи числення та їхнє використання

  Файли та їхні розширення

  ASCII

  Кодова таблиця

  Операційна система

  Робота в Windows

  Алгоритми

  Типи даних

  Основні оператори мови Поскаль

  ІНТЕРНЕТ

  Історія процесорів Intel

  Історія створення операційних систем


ФІЗИКА

МЕХАНІКА

КІНЕМАТИКА

  Рівномірний прямолінійний рух

  Нерівномірний прямолінійний рух

  Рівноприскорений прямолінійний рух

  Вільне падіння

  Рух тіла, кинутого під кутом до обрію

  Рух тіла, кинутого горизонтально

  Рівномірний рух по колу

ДИНАМІКА

  Закони Ньютона

  Динаміка тіла, що рухається по колу

  Сили в механіці

  Рух тіла під дією декількох сил

  Імпульс

  Робота, енергія, потужність

СТАТИКА

  Умови рівноваги тіл

  Прості механізми

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

  Ізопроцеси

ЗМІНА АГРЕГАТНИХ СТАНІВ РЕЧОВИНИ

  Рідини

  Рідина - пар

  Тверді тіла

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

  Сполучення конденсаторів

ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

  Сполучення провідників

  Магнітне поле

КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

  Механічні коливання й хвилі. Коливання

  Хвилі

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

  Коливання

  Хвилі

ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

  Закони геометричної оптики

ЕЛЕМЕНТИ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ

  Інтерференція світла

  Дифракція світла

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

  Релятивістська динаміка

КВАНТОВА ФІЗИКА

  Світлові кванти

АТОМНА ФІЗИКА

  Види радіоактивного розпаду

  Біологічна дія радіоактивних випромінювань

  Ядерні реакції
Форум педагогічних ідей

Учням

Батькам

Вчителям