ЗАКОНОДАВЧІ МАТЕРІАЛИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА


Адвокация: Права ребенка
http://www.hrpublishers.org/site/site-files/library/Advokaciya.pdf
Методичний посібник – переклад з англійської окремого розділу «Посібника з навчання правам дитини та адвокації», розробленого у рамках міжнародного проекту «Не забути жодної дитини» і впровадженого у країнах Європи, СНД та Балтії.
 - для дорослих
 - ресурс російською мовоюАдвокация: Права ребенка
http://www.hrpublishers.org/site/site-files/library/Advokaciya.pdf
Методичний посібник – переклад з англійської окремого розділу «Посібника з навчання правам дитини та адвокації», розробленого у рамках міжнародного проекту «Не забути жодної дитини» і впровадженого у країнах Європи, СНД та Балтії.
 - для дорослих
 - ресурс російською мовоюБлагополуччя дітей: український фонд
http://www.childfund.org.ua/
Сайт Всеукраїнської благодійної організації «Благополуччя дітей», пріоритетом діяльності якої є розробка та реалізація інноваційних програм, спрямованих на підвищення виховного потенціалу сім'ї, мобілізацію ресурсів громад задля забезпечення інтересів дитини. Містить навчальні програми та публікації з тематики виховання усвідомленого батьківства, профілактики домашнього насильства тощо.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюВідверто про права дітей
http://vimeo.com/9905837
Відеозапис ток-шоу «Відверто про (Права дітей)» з Оксаною Шинкаренко 2008 року. 
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюДекларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_317
Текст міжнародного документа від 14.12.1974 р.
 - для дорослих
 - ресурс російською мовоюЄвропейська конвенція про здійснення прав дітей 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_135
Міжнародний документ, ратифікований в Україні 21 грудня 2006 року.
 - для дорослих
 - ресурс російською мовоюЗабезпечення дотримання прав дітей, що проживають у дитячих закладах
http://www.coe.int/t/dg3/children/childrenincare/Plaquette%20A4%20enfant%20institution%20UKR.pdf
У буклеті викладені основні принципи та специфічні права дітей, що проживають у дитячих закладах, а також норми якості життя, які мають бути дотримані.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюЗакон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/281-14
Текст Закону Верховної Ради України від 01.12.1998 № 281-XIV, що регламентує створення і діяльність ГО. В актуальній редакції - зі змінами та доповненнями.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюЗакони України про сім’ю
http://www.mama-tato.com.ua/article/r-11.html
Роз’яснення до законодавчих документів стосовно питань охорони материнства та дитинства.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюЗахист материнства в Україні: поради жінкам, що працюють.
http://gender.ilo.org.ua/DocLib1/Публікації/Maternity_Protection_LEAFLET_A4.pdf
Довідкова брошура, підготовлена як частина кампанії з підвищення обізнаності громадськості «Ґендерна рівність у серці гідної праці».
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюЗахист прав та інтересів дитини. Видання
http://www.wcu-network.org.ua/ua/defence-rights/publications/
Добірка електронних повнотекстових версій публікацій, виданий об’єднанням «Жіночий консорціум України», заснованим жіночими громадськими організаціями, зокрема поради для батьків та для вчителів «Як допомогти дітям пережити лихо», навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» та інші.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюЗащита прав школьника 
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/zashchita-prav-shkolnika.html
Консультація для батьків з окремих питань прав дітей у школі та механізмів їх захисту – на освітньому порталі «Класна оцінка».
 - для дорослих
 - ресурс російською мовоюКонвенція ООН про права дитини
http://uk.wikipedia.org/wiki/ Конвенція_ООН_про_права_дитини
Коротка історія та огляд статей Конвенції ООН про права дитини, інформація про її ратифікацію та впровадження в Україні (енциклопедична стаття).
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюКонвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_166
Прийнята на Генеральній конференції Міжнародної організації праці, скликаної в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці 1 червня 1999 року. Ратифікована в Україні 5 жовтня 2000 р.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюКонвенція про охорону материнства
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_122
Текст міжнародної Конвенції 1952 року зі змінами від 15.06.2000 р.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюКонвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=973_002
Текст офіційного перекладу Міжнародної конвенції з ратифікацією Україною 14.09.2006 р. та набрання чинності для України 01.02.2008 р.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюНаши дети
http://www.nashi-deti.ru/consulting/
Веб-сайт російської інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на популяризацію родинних форм виховання дітей, які залишилися без батьківської опіки та піклування. Містить статті, консультації фахівців, відеоролики, історії прийомних сімей.
 - для дорослих
 - ресурс російською мовоюПрава дитини
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.5.2.17
Постійно оновлювана рубрика (новини, статті) на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовою
 - ресурс російською мовою
 - ресурс англійською мовоюПодорож з казковими героями до Країни Права
http://lodb.org.ua/bibliotekaryam/metodychnyj-portfel/podorozh-z-kazkovymy-geroyamy-do-krayiny-prava
Методико-бібліографічний матеріал - розробка, присвячена Конвенції ООН про права дитини, з досвіду роботи Львівської обласної бібліотеки для дітей, рекомендована організаторам дитячого читання.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюПравова енциклопедія для батьків
http://bibl.kharkiv.ua/dlya-batkiv-enc
Тематичний розділ сайту Харківської обласної бібліотеки для дітей: добірка відео, статті та огляд законодавства України з питань дитинства, сімейного права. Віртуальна юридична консультація для батьків.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюРуководящие указания для детей по защите ребенка в онлайновой среде
http://www.un.org/ru/ecosoc/itu/guidelines_for_children.pdf
Посібник вміщує рекомендації користувачам Інтернет різних вікових груп: від 5 до 18 років
 - для дорослих
 - ресурс російською мовоюСтан дотримання та захисту прав дитини в Україні
http://www1.ombudsman.gov.ua/images/stories/07022011/S_Dopovid_6.pdf
Спеціальна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовоюСтроительство Европы для детей и вместе с детьми
http://www.coe.int/t/dg3/children/other%20langauges/DefaultOther_en.asp
Буклет однойменної програми Ради Європи, виконаний з використанням художнього стилю, запозиченого із розвиваючої гри танграм.
 - для дорослих
 - ресурс російською мовою
 - ресурс англійською мовоюУповноважений Верховної Ради України з прав людини. Права дитини 
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/
Розміщена інформація про національне і міжнародне законодавство, судову практику у сфері захисту прав дітей, контактна інформація посадовців відділу з питань дотримання прав дитини.
 - для дорослих
 - ресурс українською мовою

Учням

Батькам

Вчителям