Положення про клуб любителів книги "Діалог"


І. Загальні питання

 

Клуб любителів книги створено на базі шкільної бібліотеки за сприяння дирекції школи та методичного об'єднання класних керівників.

Членом клубу можу бути читач, який цікавиться новинками літератури, відвідує бібліотеки, приймає активну участь у різноманітних заходах по пропаганді книги.

Вся робота клубу любителів книги здійснюється під керівництвом Ради клубу, яка обирається на спільному засіданні членів клубу.

 

ІІ. Мета клубу

 

Регулярне знайомство з літературою різних жанрів, що з’являються на книжковому ринку. Розширення світогляду, створення осередків спілкування, проведення змістовного дозвілля.

Виховання активних читачів за допомогою пропаганди кращих зразків української та зарубіжної літератури.

 

ІІІ. Права та обов’язки членів клубу

 

Членом клубу може бути кожен читач, який має стійкий інтерес до читання і прагне зацікавити інших бажанням читати.

Члени клубу мають право:

       користуватись новою літературою з фондів бібліотеки;

       брати активну участь у роботі клубу;

       виконувати доручення Ради клубу;

       у разі незадоволеного попиту стати на чергу, отримати необхідну книгу;

       систематично отримувати інформацію про книги, що надійшли до фонду бібліотеки:

Члени клубу зобов’язані:

       підтримувати і приймати участь у всіх заходах, що проводяться клубом;

       вчасно повертати прочитані книги в доброму стані;

       надавати (по можливості) власні книги для читання членам клубу;

       у випадку втрати або пошкодження книги – замінити її на рівноцінну.

  

IV. Зміст і форми роботи

 

Змістом роботи клубу любителів книги є:

       пропаганда і популяризація читання на будь-яких носіях як необхідний елемент розвитку мислячої людини;

       формування фонду новинками літератури з урахуванням запитів та інтересів членів клубу;

       організація книжково-ілюстративних виставок новинок літератури, а також виставки книг із бібліотек членів клубу.

Форми роботи клубу:

       читацькі конференції;

       зустрічі з письменниками;

       обговорення книг;

       презентації та реклама прочитаних книг;

       організація букросингу;

       висвітлення роботи клубу на сайті школи, шкільного бібліотечно-інформаційного центру та в ЗМІ.

 

V. Виборні органи клубу та їх обов’язки

 

Вищим органом клубу є загальні збори його членів, які проводяться 1 раз на рік.

Керівним органом є Рада клубу.

Рада клубу:

       організовує та проводить всю практичну роботи по виконанню завдань, які стоять перед клубом;

       підготовляє матеріали до проведення засідань клубу.


Учням

Батькам

Вчителям

Календар знаменних та пам'ятних дат